فاز3

0.00 ( 0 votes )
آدرس : پردیس، فاز3
211
0.00 ( 0 votes )
آدرس : پردیس، فاز 3، بلوار سفیر امید، نرسیده به میدان فلسطین
213
0.00 ( 0 votes )
آدرس : پردیس، فاز 3، خیابان معلم، خیابان استاد معین، خیابان شهید علی حبیبی، مقابل پارک دهخدا
242
0.00 ( 0 votes )
آدرس : پردیس، فاز3، بلوار سفیر امید، انتهای بلوار جانبازان، میدان قدس، خ اندیشمند، داخل پارک ولایت
196
0.00 ( 0 votes )
آدرس : پردیس، میدان عدالت، بلوار سفیر امید، ابتدای آب‌انجیرک
131